Kleenoil Mikrofiltracija

KLEENOIL Mikrofiltracijom se filtrira veliki dio štetnih nečistoća, u sporednom toku, čak i sitnih čestica  do 1 µm, kao i voda. Na taj način ulja mogu trajno da zadrže veoma visoku čistoću. Tako se postižu optimalna funkcionalnost i izuzetna zaštita od habanja. 

Čišćenje ulja od kontaminanata umanjuje sistemske disfunkcionalnosti, habanje i kvarove. Proces starenja tečnosti se usporava jer većina štetnih katalitički djelujućih nečistoća iz tvrdih materija, kao i voda, bivaju filtrirani. Dug upotrebni vijek ulja se održava , tako da intervali zamjene ulja mogu biti znatno produženi. Na taj način troškovi se smanjuju, a životna sredina čuva . 


U kombinaciji sa KLEENOIL ICC senzorom za analizu ulja i visokokvalitetnim PANOLIN High Tech uljima  mogu se postići veoma dobri rezultati, u idealnom slučaju čak i mašina bez zamjene ulja

 Naš tehnički konsultanti za implementaciju, sa terena i iz sedišta firme, pružiće Vam optimalnu pomoć pri izboru odgovarajuće vrste ulja. Za demonstracije, montažu i implementaciju KLEENOIL Mikrofiltracije stoje Vam naši servisni tehničari na raspolaganju.

Prednosti

  •  Mehaničko habanje se jasno  minimalizuje 
  • Starenje ulja oksidacionim i katalitičkim reakcija se jako usporava 
  •  Preuranjeni prestanak rada  agregata često se smanjuje na  minimum 
  •  Intervali zamjene ulja se mogu  značajno produžiti 
  • Čuvanje resursa i rasterećenje  životne sredine
 

 
 

Filterski elementi

SDFC Filterski elementi

Posebna karakteristika svakog filtera je njegov životni vek. Saznajte više o našim KLEENOIL ulošcima filtera ...

By-pass filter

SDU by-pass filter

KLEENOIL bajpas filteri su konstruisani za fiksnu instalaciju na mašini ...

Postroienia

8S-1000D Postroienia

Uglavnom za mobilnu primenu imamo KLEENOIL filter sisteme u različitim izvedbama ...

Analiza ulja

OTK

Analiza ulje sa KLEENOIL prenosnim analizatorom, takođe više ne predstavlja problem ...