by-pass FILTER

Decenijski uspjeh KLEENOIL by-pass filtera ne zasniva se samo na stalnom razvijanju i odgovaranju na sve veće zahtjeve. Gradivne komponente modernih i moćnih mašina mogu svoje performanse održati samo samo uz čiste pogonske dijelove. KLEENOIL by-pass filter nudi povoljnu i savremenu opciju za održanje pogonskih dijelova i agregata. Montaža je uz razumnu nadoknadu moguća na većini uređaja. Intervali zamjene ulja mogu biti produženi sa KLEENOIL by-pass filterima.

Glavna prednost, međutim, leži u funkcionalno-tečhničkoj oblasti. Filtriranjem abrazivno djelujućih nečistoća (čestica čvrstih materija) mehaničko habanje se minimalizuje, a filtriranje katalitički djelujućih nečistoća (vode i čestice metala) oksidaciono-katalitičke reakcije se usporavaju. 

 Rado ćemo Vas lično posavjetovati u vezi sa montažom odgovarajućeg modela za Vaše potrebe.


LDU-M8
LDU-H8
LDU-H300
LDU-M8
 
 
 • Za mašine do 15 litara motornog ulja/ performanse  motora 150 kW 
 • Ulazni pritisak 2 - 6 bara 
 • Uključeni su priključni kabl dužine 2 metra, priključni adapter i nosač sa zavrtanjem 
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sa odgovarajućom implemntacijom filtera LDFC 
 
LDU-H8
 
 
 • Za mašine do 150 litara hidrauličnog ulja 
 • Ulazni pritisak 2 - 6 bara 
 • Uključeni su priključni kabl dužine 2 metra, priključni adapter i nosač sa zavrtanjem
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem 
 • Sa odgovarajućom implemntacijom filtera LDFC
 
LDU-H300
 
 
 • Za mašine do 150 litara hidrauličnog ulja
 • Ulazni pritisak 5 - 300 bar
 • Fiksno montiran regulator pritiska sa regulacijom ulaznog pritiska od 4 bara i regulacijom količine od 1 l/min
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sa odgovarajućom implementacijom filtera LDFC
 
HDU-M8
HDU-H8
HDU-H300
HDU-M8
 
 
 • Za mašine sa motornim uljem do 30 litara / performanse motora 300 kW
 • Ulazni pritisak 2 - 6 bara
 • Uključeni su priključni kabl dužine 2 metra, priključni adapter i nosač sa zavrtanjem
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sa implementacijom odgovarajućeg filtera HDFC-N
 
HDU-H8
 
 
 • Za mašine sa motornim uljem do 200 litara hidrauličnog ulja 
 • Ulazni pritisak 2 - 6 bara 
 • Uključeni su priključni kabl dužine 2 metra, priključni adapter i nosač sa zavrtanjem 
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem 
 • Sa implementacijom odgovarajućeg filtera HDFC-N
 
HDU-H300
 
 
 • Za mašine sa motornim uljem do 200 litara hidrauličnog ulja
 • Ulazni pritisak 5 - 300 bara 
 • Fiksno montiran regulator pritiska sa regulacijom ulaznog pritiska od 4 bara i regulacijom količine od 2 l/min 
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem 
 • Sa implementacijom odgovarajućeg filtera HDFC-N
 
SDU-M8
SDU-H8
SDU-H350
SDU-H350 RK/TWIN
2S-350-C4
4S-350-C8
6S-350-C12
SDU-M8
 
 
 • Za mašine do 40 litara motornog ulja / performanse motora 400 kW
 • Ulazni pritisak 2 - 6 bara
 • Uključeni su priključni kabl dužine 2 metra, priključni adapter i nosač sa zavrtanjem
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sa implemementacijom odgovarajućeg filtera SDFC
 
SDU-H8
 
 
 • Za mašine do 400 litara hidrauličnog ulja
 • Ulazni pritisak 2 - 6 bara 
 • Uključeni su priključni kabl dužine 2 metra, priključni adapter i nosač sa zavrtanjem
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sa implemementacijom odgovarajućeg filtera SDFC
 
SDU-H350
 
 
 • Za mašine do 400 litara hidrauličnog ulja
 • Ulazni pritisak 5 - 350 bara
 • Fiksno montiran regulator pritiska sa regulacijom ulaznog pritiska 4 bara
  i regulacijom količine 2 l/min 
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sa implemementacijom odgovarajućeg filtera SDFC

Takođe dostupan za ugradnju pod vodom (SDU-H350UW-S)

 
SDU-H350 RK/TWIN
 
 
 • Za mašine do 1000 litara hidrauličnog ulja 
 • Ulazni pritisak 5 - 350 bara
 • Fiksno montiran regulator pritiska sa regulacijom ulaznog pritiska 4 bara
  i regulacijom količine 2 l/min
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem 
 • Sastoji se iz 2 SDU filterske jedinice
 
2S-350-C4
 
 
 • Za mašine do 1000 litara hidrauličnog ulja 
 • Ulazni pritisak 5 - 350 bara
 • Fiksno montiran regulator pritiska sa regulacijom ulaznog pritiska 4 bara
  i regulacijom količine 4 l/min
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem 
 • Sastoji se iz 2 SDU filterske jedinice
 
4S-350-C8
 
 
 • Za mašine do 3000 litara hidrauličnog ulja 
 • Ulazni pritisak 5 - 350 bara
 • Fiksno montiran regulator pritiska sa regulacijom ulaznog pritiska 4 bara
  i regulacijom količine 8 l/min 
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sastoji se iz 4 SDU filterske jedinice
 
6S-350-C12
 
 
 • Za mašine preko 3000 litara hidrauličnog ulja
 • Ulazni pritisak 5 - 350 bara
 • Fiksno montiran regulator pritiska sa regulacijom ulaznog pritiska 4 bara
  i regulacijom količine 12 l/min
 • Povratni tok bez pritiska – direktno u rezervoar sa uljem
 • Sastoji se iz 6 SDU filterske jedinice
 
This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG